2016 - ser mare avui8 de novembre

Ser una mare “natural” s’ha convertit en una nova professió que exigeix passió vocacional. Però ens queda la sospita de si aquesta nova vocació no torna a la dona al que molts pensaven que era el seu lloc “natural”. Aquest liminal va de models de criança: la criança tradicional, la respectuosa…, les diferents línies d’actuació davant dels fills i la seva educació. Potser no hi ha un liminal més controvertit, potser no hi ha un tema amb més passions ocultes i més opinions contra-posades i amb més divergències entre els models que es proposen.