15 de desembre

Noves tecnologies per a la persuasió. Les xarxes socials i les tecnologies SEO i SERP obren noves possibilitats per al món de la publicitat. Noves segmentacions de públics que ens indiquen noves maneres de consumir i noves categorìes (classes?) socials… Màrqueting de guerrilla, màrqueting emocional… Aquest Limiman vol prendre el format de taller d’anàlisi de campanyes, d’anùncis, de formes de comunicació publicitària… i lògicament de crítica cultural.