Liminal GR és un projecte de difusió creativa, un espai d’interacció entre el presencial i el virtual per a crear i difondre produccions culturals

Com sabeu a causa de les retallades el projecte Liminal Gr s’ha quedat sensa subvenció pública. Tot i això, i després  de moltes mostres d’ànim, hem decidit continuar endavant  i sortir a crowfunding. Pots trobar el projecte a Verkami: http://www.verkami.com/projects/3395-liminalgr-2012-2013

Et convidem a difondre, aportar, reflexionar!

Pots comprar les teves entrades per avançart o donar suport més avançat als projectes. Veuràs com t’agraden les recompenses.

També et convidem a participar a les 4 wikis que hem obert de reflexió i aportació d’idees per a cada tema.

La nova temporada arrenca amb 4 nous temes. Després d’una primera convocatòria ja tenim sis projectes. En paral·lel a aquests projectes comptarem amb d’altres propostes per a plantejar els diferents temes d’anàlisi, creació i difusió.

18 de desembre 2012: Homenatge a l’idiota.

Projectes en producció:

 

“Homenatge a l’idiota”, Soren Evinson, performance:

El procés de creació d’aquesta performance estarà conformat per un performer  sense discapacitat (Soren Evinson) i un performer amb discapacitat  física i intel· lectual (Bernat Gisbert).

22 de gener 2013: 4 noces i un liminal

Projectes en producció:

“4 noces”, Elisabet Roselló Román, espectacle de dansa:

Tres perspectives diferents sobre les noces amb un enfocament orientalista alhora que contemporani, una proposta de danses orientals fusió contemporània (tribal fusió) i danses hindús en què participaran membres de les companyies Uchronic Nomads (Barcelona) i Magical Bollywood (Prat de Llobregat -Barcelona).

12 de febrer de 2013: “Smell like teen spirit”

Projectes en producció:

“Believe Bieber” per Mariokissme, Vídeo i instal · lació:

Un repàs sobre el canvi que ha experimentat Justin Bieber (ídol de masses per a adolescents i alhora símbol de l’adolescència capitalista mundial) des de les primeres aparicions públiques a Youtube. De com la seva imatge s’ha anat transformant des d’aquell nen idíl · lic, al potser futur Justin Timberlake, (la imatge de noi dolent), tal com apunten diversos mitjans crítics especialitzats.

 

 

“Tècniques de supervivència número 2 Homo Ludens”, Rosana Antolí, Investigació sobre el fenòmen Hipster, vídeo i xerrada-performance

L’evasió ha estat una de les respostes per sobreviure i adaptar-se a les demandes circumdants i culturals. Però en els darrers anys amb l’explosió de la bombolla capitalista, s’han incrementat els sentiments de buit i nihilisme i també el desig d’escapar. Els hipsters, tribu urbana contemporània, acullen la filosofia de Homo Ludens i la fan pròpia. Són els hipsters un moviment de supervivència?

26 de febrer: Moda.

Projectes en producció:

 Unexpected dresses for ceremonies (Vestits inesperats per a   cerimònies indefinides)”, Javier Murugarren, Col · lecció de roba i  performance:

Un projecte per investigar la  entre personalitat, gust i necessitat d’adquisició  per mitjà de la creació i la mostra d’una col · lecció de roba. Les peces són creades des de zero i recreades per redefinició i reciclatge.A través d’accions performàtiques específiques es reflexiona sobre les relacions entre cos, peça, , bellesa i material. Diferents propostes que permeten augmentar l’espectre imaginatiu del públic en relació al producte.

Third Fashion: Ann Cyan & Yayou”, Marinetta, Campanya publicitària d’una col · lecció de moda.

Creeació i promoció de les firmes Ann Cian (línia femenina) i Yayou (línia masculina). El projecte reflexiona sobre el paper que (no) juguen la gent gran dins dels mecanismes de la moda i la seva intrínseca relació amb el consum i l’estatus social. I en paral·lel pretén donar presència i protagonisme a aquestes persones on elles mateixes són les models dels catàlegs, espots publicitaris i displays que conformen la campanya.

—————————————————————————————————————-

¡Nueva temporada!

Liminal Gr es un proyecto de difusión creativa, un espacio de interacción entre lo presencial y lo virtual para crear y difundir producciones culturales.

Como sabéis a causa de los recortes el Projecto Liminal Gr se ha quedado sin subvención pública. A pesar de ello, después de numerosas muestras de apoyo, hemos decidido continuar adelante aventurándonos en el crowfunding. ¡Puedes encontrar el proyecto en Verkami! http://www.verkami.com/projects/3395-liminalgr-2012-2013

Te invitamos a difundir, aportar, reflexionar!

Puedes comprar tus entradas por adelantado o dar un mayor apoyo a los proyectos, ¡Ya verás como te gustan las recompensas!.

También te animamos a participar en las 4 wikis que hemos abierto de reflexión y aportación de ideas para cada tema.

La nueva temporada arranca con 4 nuevos temas. Después de una primera convocatoria ya tenemos seis proyectos. En paralelo a estos proyectos, contaremos con otras propuesta para plantear los diferentes temas de análisis, creación y difusión.

18 de diciembre Homenaje al Idiota.

Proyecto en producción:

“Homenaje al Idiota”, Soren Evinson, performance:

 

El proceso de creación de esta performance lo formarán un performer sin discapacidad física (Soren Evinson) y un Performer con discapacidad física e intelctual.  (Bernat  Gisbert).

22 de enero del 2013, 4 Bodas y un Liminal.

Proyecto en producción:

“ 4 Bodas”, Elisabet Roselló Román, espectáculo de danza:

Tres persectivas diferentes sobre las bodas con un enfoque orientalista a la vez que contemporáneo, una propuesta de danzas orientales (tribal fusión) y danzas hindús en la que participan miembros de las compañías Uchronic Nomads (Barcelona) y Magical Bollywood (Prat de Llobregat -Barcelona).

12 de febrero de 2013: “Smell like teen spirit”

Proyectos en producción:

“Believe Bieber” por Mariokissme, Vídeo e instalación:

Un repaso sobre el cambio que ha experimentado Justin Bieber, ( ídolo de masas para adolescente y a la vez símbolo de la adolescencia capitalista mundial) desde sus primeras apariciones públicas en youtube. De cómo su imagen se ha ido transformando desde aquel niño idílico, al posible futuro Justin Timberlake, ( la imagen de niño malo), tal como apuntan diversos medios críticos especializados.

 

 

“Técnicas de supervivencia número 2 Homo Lundens”, Rosana Antolí, Investigación sobre el fenómeno Hipster, vídeo y charla-performance.

La evasión  ha sido una de las respuestas para sobrevivir y adaptarse a las necesidades sociales y culturales. Pero en los últimos años, con la explosión de la burbuja capitalista, han aumentado los sentimientos de vacío y nihilismo y también el deseo de escapar. Los Hipsters, tribu urbana contemporánea, acojen la filosofía Homo Ludens y a la hacen propia.

¿Son los hipsters un movimiento de supervivencia?

26 de febrero: Moda.

Proyectos en producción:

“Unexpected dresses for undefined ceremonies (Vestidos inesperados para ceremonias indefinidas) Javier Murugarren. Colección de ropa y performance.

 Un proyecto para investigar la relación entre personalidad, gusto y necesidad de adquisición por medio de la creación y muestra de una colección de ropa. Las piezas son creadas desde cero, y recreadas por redefinición y reciclaje.

A través de acciones preformativas específicas se reflexiona sobre las relaciones entre cuerpo, pieza, movimiento, belleza y material. Diferentes propuestas que permiten aumentar el espectro imaginativo del público en relación a el producto.

“Third Fashion: Ann Cyan & Yayou”, MarinettaCampaña publicitaría de una colección de moda para la tercera edad.

Creación y promoción de las firmas Anna Cian, (línea femenina) y Yayou ( línea másculina). El proyecto reflexiona sobre el papel que (no) juegan los mayores dentro de los mecanismos de la moda y su intrínseca relación con el consumo y el estatus social. Y en paralelo, prentende dar presencia y protagonismo a estas personas, donde ellas mismas son los modelos de los

Catálogos, spots publicitarios y displays que conformen la campaña.